Tilpassing av Hidalgo sal

Her kan du se film av hvordan man tilpasser Hidalgo saler til hesten. Film vi også komme på norsk etterhvert.