Kan samme sal brukes på flere hester?

Du kan fint bruke samme sal på flere hester, takket være lærbommen salen er bygget på. Salen vil alltid tilpasse seg i bredden.

Du må bare huske å justere panelene/ bytte panelene eller bruke tilpasset pad om nødvendig.