Når trenger du en Physio pad?

Du kan bruke en physio pad for bedre vektfordeling eller ytterligere justering av balansepunkt på din sal når det ikke er mulig å tilpasse panelene tilstrekkelig.

Eksempler på problemer og mulige løsninger:

- Muskelatrofi (søkk i muskulaturen): Bruk en physio pad med innlegg for å bygge opp salen fra ryggraden og skulderbladene. 

- Salen tipper fremover: Juster balansepunktet ved å bruke innlegg foran i pad'n. 

- Salen tipper bakover: Juster med innlegg bakerst i pad'n.

Salen sklir til siden: Hesten er skjevt muskulert og er derfor rettere på den ene siden. Det gjelder som oftest hestens høyre side. (Den svakeste siden). Bygg opp den rette siden med innlegg. Noen ganger må man bygge opp under salen lengre ned på siden enn lommene på pad'n tillater. Da kan man klippe til et eget innlegg og legge mellom salkappen og pad'n.

Innlegg fås i forskjellige tykkelser og materialer med forskjellig densitet (hardhet) og kan klippes til dersom nødvendig.