Hvordan sjekker jeg hestens skulderfrihet under salen?

Salens kappe skal ikke klype noe sted bak skulderbladet.

Både med og uten rytter i salen skal man kunne stryke hånden ned mellom salen og hesten, i front av salen.

Sjekk at det er likt på begge sider av hesten. 

Sitt på hesten mens den skritter. Sjekk igjen om det er nok plass for skulderen til å bevege seg fritt bakover.

Dersom du kjenner at det klyper noe sted langs skulderbladet, kan det være nødvendig å gjøre noen justeringer av salens paneler: tykkelse eller lengde, evt løfte hele salen litt med en grandeur pad.

Se også denne siden for film:

Har Hidalgo god skulder og ryggradsfrihet?